slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6IT helper - Váš pomocník ve světě informačních technologií!


         Rád bych Vám nabídnul své služby v oblasti IT, vycházející z mé dvacetileté praxe v tomto oboru. Počítačové služby a servis prostředků výpočetní techniky provádím na území Prahy, zejména potom v oblasti Severního Města. Díky individuálnímu přístupu k zákazníkům a upřímné snaze vycházet vstříc jejich přáním se mi daří s nimi udržovat a prohlubovat dlouhodobé partnerské obchodní vztahy. Domnívám se, že k tomu nemalou měrou přispívá i má příznivá cenová politika. Následně uvádím seznam jednotlivých nabízených služeb pro firmy, organizace a domácnosti.

Firmy a organizacePoradenství v oblasti IT

Externí správa počítačových sítí

Instalace počítačů, tiskáren a dalších zařízení IT

Připojení na Internet, odstranění virů, zálohování

Diagnostika a opravy počítačů, tiskáren a dalších zařízení IT

Posouzení technického stavu zařízení, rentability opravy

Vyřazení zařízení z provozu a zajištění ekologické likvidace


DomácnostiKonzultace při pořizování nových zařízení

První spuštění, instalace a konfigurace nových zařízení

Přizpůsobení zařízení požadavkům zákazníka a individuální zaškolení

Instalace a reinstalace programů a operačních systémů

Připojení na Internet, odstranění virů, zálohování

Zrychlení odezvy počítače, softwarová údržba, posílení konfigurace počítače

Provedení údržby tiskárny, dodání a instalace spotřebního materiálu

Diagnostika a opravy počítačů, tiskáren a dalších zařízení IT


Copyright © 2015 IT helper